"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 37 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2016 Kế hoạch số 197/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020.
23-11-2016 Kế hoạch số 178/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
23-11-2016 Kế hoạch số 179/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
14-11-2016 Kế hoạch số 175/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
02-11-2016 Kế hoạch số 164/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
17-10-2016 Kế hoạch số 154/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
14-10-2016 Kế hoạch số 153/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
03-10-2016 Kế hoạch số 146/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-09-2016 Kế hoạch số 144/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.
28-09-2016 Kế hoạch số 142/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.
14-09-2016 Kế hoạch số 133/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
24-08-2016 Kế hoạch số 128/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thi tuyển công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016.
04-08-2016 Kế hoạch số 115/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
28-07-2016 Kế hoạch số 113/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ thông tin về doanh nghiệp.
27-07-2016 Kế hoạch số 112/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
21-07-2016 Kế hoạch số 110/CTRPH/UBND-MTTH của Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.
13-07-2016 Kế hoạch số 107/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới.
01-07-2016 Kế hoạch số 100/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2016.
22-06-2016 Kế hoạch số 92/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
20-06-2016 Kế hoạch số 91/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,726,474 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner