"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 266 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2017 Quyết định số 5071/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
27-12-2017 Quyết định số 5078/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
22-12-2017 Quyết định số 4989/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa thực hiện trong năm 2018.
19-12-2017 Kế hoạch số 212/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018.
19-12-2017 Quyết định số 4923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình nước sạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở lên.
19-12-2017 Quyết định số 4925/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất.
18-12-2017 Quyết định số 4889/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2017 Quyết định số 4892/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020.
18-12-2017 Quyết định số 4893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020.
13-12-2017 Quyết định số 4821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa.
12-12-2017 Kế hoạch số 208/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 389 tuyên truyền, phổ biến pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
11-12-2017 Quyết định số 4764/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa.
08-12-2017 Quyết định số 4752/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các đối tượng Dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
08-12-2017 Quyết định số 4753/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020” theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
07-12-2017 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách chủ tàu cá không tiếp tục tham gia thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đã được phê duyệt tại các Quyết định: số 407/QĐ-UBND ngày 04/02/2015, số 842/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
04-12-2017 Quyết định số 4651/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (đợt 1) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
04-12-2017 Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh.
01-12-2017 Quyết định số 4627/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-11-2017 Kế hoạch số 204/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 389 kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
24-11-2017 Quyết định số 4516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020.
Chuyển tới trang:  /14     Số văn bản mỗi trang: 
14,095,632 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner