"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 42 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2017 Kế hoạch số 212/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018.
12-12-2017 Kế hoạch số 208/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 389 tuyên truyền, phổ biến pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
29-11-2017 Kế hoạch số 204/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 389 kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
03-10-2017 Kế hoạch số 172/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
02-10-2017 Kế hoạch số 171/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-09-2017 Kế hoạch số 169/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
25-09-2017 Kế hoạch số 164/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
19-09-2017 Kế hoạch số 161/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
15-09-2017 Kế hoạch số 160/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
12-09-2017 Kế hoạch số 156/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-09-2017 Kế hoạch số 149/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-09-2017 Kế hoạch số 150/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thanh Hóa hội nhập và phát triển”.
22-08-2017 Kế hoạch số 142/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”.
22-08-2017 Kế hoạch số 142/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”.
22-08-2017 Kế hoạch số 143/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-08-2017 Kế hoạch số 143/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
16-08-2017 Kế hoạch số 135/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2018.
16-08-2017 Kế hoạch số 135/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2018.
09-08-2017 Kế hoạch số 131/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
09-08-2017 Kế hoạch số 131/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner