"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 120 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2017 Quyết định số 5071/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
19-12-2017 Quyết định số 4923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình nước sạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở lên.
18-12-2017 Quyết định số 4889/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2017 Quyết định số 4893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020.
13-12-2017 Quyết định số 4821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa.
11-12-2017 Quyết định số 4764/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa.
04-12-2017 Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh.
01-12-2017 Quyết định số 4627/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
24-11-2017 Quyết định số 4516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020.
23-11-2017 Quyết định số 4495/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
21-11-2017 Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-11-2017 Quyết định số 4440/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
15-11-2017 Quyết định số 4344/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
10-11-2017 Quyết định số 4307/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-10-2017 Quyết định số 3952/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-10-2017 Quyết định số 3952/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-10-2017 Quyết định số 3953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước và giá bán nước sạch do Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh sản xuất tại Khu kinh tế Nghi Sơn và Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước thô trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.
18-10-2017 Quyết định số 3953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước và giá bán nước sạch do Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh sản xuất tại Khu kinh tế Nghi Sơn và Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước thô trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.
18-10-2017 Quyết định số 3965/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
18-10-2017 Quyết định số 3965/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
12,789,044 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner