"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Chủ tịch UBND tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 137 văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2017 Quyết định số 5078/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
22-12-2017 Quyết định số 4989/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa thực hiện trong năm 2018.
19-12-2017 Kế hoạch số 212/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018.
19-12-2017 Quyết định số 4925/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất.
18-12-2017 Quyết định số 4892/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020.
08-12-2017 Quyết định số 4752/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các đối tượng Dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
08-12-2017 Quyết định số 4753/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020” theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
07-12-2017 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách chủ tàu cá không tiếp tục tham gia thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đã được phê duyệt tại các Quyết định: số 407/QĐ-UBND ngày 04/02/2015, số 842/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
04-12-2017 Quyết định số 4651/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (đợt 1) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
24-11-2017 Quyết định số 4532/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.
09-11-2017 Quyết định số 4295/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
25-10-2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cát, sỏi trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
25-10-2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cát, sỏi trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-10-2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-10-2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-10-2017 Quyết định số 3993/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
20-10-2017 Quyết định số 3993/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
11-10-2017 Quyết định số 3857/QĐ-HĐTT của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung ôn tập môn Kiến thức chung, các môn Nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học văn phòng, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.
05-10-2017 Quyết định số 3779/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2017 - 2018.
03-10-2017 Kế hoạch số 172/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
12,743,828 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner