"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-08-2017 Quyết định số 3095/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa.
22-08-2017 Quyết định số 3095/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa.
10-08-2017 Quyết định số 2910/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa.
04-04-2017 Kế hoạch số 55/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,784,765 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner