"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 18 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2018 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-10-2018 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
26-09-2018 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
25-09-2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.
04-09-2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019.
27-08-2018 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình vệ sinh, cấp nước sạch trong các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
21-08-2018 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-07-2018 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa.
20-06-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
23-05-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh.
08-05-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn.
27-04-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-04-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018.
16-04-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2018.
06-04-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
02-04-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.
14-03-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
11-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,080 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner