"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 41 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2018 Kế hoạch số 222/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.
27-12-2018 Kế hoạch số 221/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019.
20-12-2018 Kế hoạch số 213/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".
17-12-2018 Kế hoạch số 207/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.
14-12-2018 Kế hoạch số 203/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2019.
14-12-2018 Kế hoạch số 204/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.
10-12-2018 Kế hoạch số 200/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2018 - 2021.
28-11-2018 Kế hoạch số 195/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 389 kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
22-11-2018 Kế hoạch số 190/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-11-2018 Kế hoạch số 191/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam năm 2019.
19-11-2018 Kế hoạch số 187/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
08-10-2018 Kế hoạch số 174/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
03-10-2018 Kế hoạch số 172/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-09-2018 Kế hoạch số 169/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
12-09-2018 Kế hoạch số 165/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
04-09-2018 Kế hoạch số 160/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.
10-08-2018 Kế hoạch số 150/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-07-2018 Kế hoạch số 141/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
04-06-2018 Kế hoạch số 15/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.
30-05-2018 Kế hoạch số 112/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường triển khai phòng, chống bệnh không lây nhiễm năm 2018.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,124 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner