"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 197 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2018 Quyết định số 5334/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.
28-12-2018 Quyết định số 5340/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
28-12-2018 Quyết định số 5361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa.
27-12-2018 Quyết định số 5314/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2019.
26-12-2018 Quyết định số 5283/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.
24-12-2018 Quyết định số 5235/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2019.
19-12-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Giải thưởng khoa học và công nghệ Thanh Hóa.
17-12-2018 Quyết định số 5068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa.
14-12-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.
14-12-2018 Quyết định số 5038/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ năm 2018.
14-12-2018 Quyết định số 5040/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án giám sát khai thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
10-12-2018 Quyết định số 4924/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án nghiên cứu phục dựng, phát huy giá trị các lễ hội tiêu biểu và các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phục vụ phát triển du lịch.
06-12-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
06-12-2018 Quyết định số 4881/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.
03-12-2018 Quyết định số 4082/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
28-11-2018 Quyết định số 4744/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm và lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa.
28-11-2018 Quyết định số 4751/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học, công nghệ và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa.
27-11-2018 Quyết định số 4730/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng chính sách năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa.
26-11-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
26-11-2018 Quyết định số 4709/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
12,743,556 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner