"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 72 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-06-2018 Quyết định số 2196/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội phát triển chợ tỉnh Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2173/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2021.
11-06-2018 Quyết định số 2186/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cấu hình, thông số kỹ thuật và mức giá dự toán tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2018.
07-06-2018 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.
05-06-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
29-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4574/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh.
29-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
24-05-2018 Quyết định số 1913/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-05-2018 Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
18-05-2018 Quyết định số 1849/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
16-05-2018 Quyết định số 1799/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
16-05-2018 Quyết định số 1806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa.
15-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
14-05-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, quy trình công nhận chợ an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong quản lý chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
02-05-2018 Quyết định số 1562/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.
27-04-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-04-2018 Quyết định số 1537/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
5,594,054 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner