"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 67 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2018 Quyết định số 5361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa.
19-12-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Giải thưởng khoa học và công nghệ Thanh Hóa.
17-12-2018 Quyết định số 5068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa.
14-12-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.
06-12-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
26-11-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-11-2018 Quyết định số 4611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-11-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
13-11-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
12-11-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
09-11-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa.
18-10-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp trách nhiệm về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-10-2018 Quyết định số 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-09-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
17-09-2018 Quyết định số 3475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
14-09-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Phối hợp bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-08-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-08-2018 Quyết định số 3130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa.
15-08-2018 Quyết định số 3079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.
10-08-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
12,788,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner