"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Chủ tịch UBND tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 64 văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
12-06-2018 Quyết định số 2196/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội phát triển chợ tỉnh Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2173/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2021.
11-06-2018 Quyết định số 2186/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cấu hình, thông số kỹ thuật và mức giá dự toán tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2018.
07-06-2018 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.
04-06-2018 Kế hoạch số 15/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.
30-05-2018 Kế hoạch số 112/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường triển khai phòng, chống bệnh không lây nhiễm năm 2018.
25-05-2018 Kế hoạch số 110/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 27/02/2018 của Văn phòng Chính phủ.
24-05-2018 Kế hoạch số 109/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
24-05-2018 Quyết định số 1913/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-05-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh.
23-05-2018 Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
18-05-2018 Quyết định số 1849/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
16-05-2018 Kế hoạch số 104/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế Thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020.
16-05-2018 Quyết định số 1799/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14-05-2018 Kế hoạch số 103/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2018.
09-05-2018 Kế hoạch số 99/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020.
08-05-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn.
04-05-2018 Kế hoạch số 90/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020.
02-05-2018 Quyết định số 1562/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
5,594,042 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner