"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 16 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2019 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-12-2019 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.
04-11-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tái đàn lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
10-10-2019 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa.
09-09-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa.
15-07-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
03-07-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
01-07-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
26-06-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
17-06-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
12-06-2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra.
06-05-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
02-05-2019 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện một số giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và những năm tới.
14-02-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi.
21-01-2019 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
17-01-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner