"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 40 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2019 Kế hoạch số 257/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
25-12-2019 Kế hoạch số 259/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.
25-12-2019 Kế hoạch số 259/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.
24-12-2019 Kế hoạch số 255/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.
03-12-2019 Kế hoạch số 248/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020.
27-11-2019 Kế hoạch số 242/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020.
24-10-2019 Kế hoạch số 218/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
15-10-2019 Kế hoạch số 212/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch hành động số 106-KH/TU ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
11-10-2019 Kế hoạch số 210/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng dụng các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
11-10-2019 Kế hoạch số 211/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-09-2019 Kế hoạch số 200/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
16-09-2019 Kế hoạch số 195/KH-HĐTD của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019.
29-08-2019 Kế hoạch số 188/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2019.
26-08-2019 Kế hoạch số 184/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
21-08-2019 Kế hoạch số 180/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7.
21-08-2019 Kế hoạch số 181/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.
13-08-2019 Kế hoạch số 176/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
12-08-2019 Kế hoạch số 174/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
06-08-2019 Kế hoạch số 172/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
23-07-2019 Kế hoạch số 165/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,070 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner