"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 18 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-06-2019 Kế hoạch số 149/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi.
03-06-2019 Kế hoạch số 127/KH-BCĐ của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.
10-05-2019 Kế hoạch số 116/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
03-05-2019 Kế hoạch số 114/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
16-04-2019 Kế hoạch số 99/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2019.
09-04-2019 Kế hoạch số 91/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021, mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
08-04-2019 Kế hoạch số 88/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
02-04-2019 Kế hoạch số 81/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018.
01-04-2019 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.
22-03-2019 Kế hoạch số 68/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-03-2019 Kế hoạch số 64/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm đến năm 2020.
21-02-2019 Kế hoạch số 41/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
21-02-2019 Kế hoạch số 43/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
21-02-2019 Kế hoạch số 44/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
30-01-2019 Kế hoạch số 30/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.
16-01-2019 Kế hoạch số 10/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.
12-01-2019 Kế hoạch số 95/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020.
07-01-2019 Kế hoạch số 04/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
8,380,476 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner