"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 283 văn bản được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2020 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
31-12-2020 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
31-12-2020 Quyết định số 5632/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và liên thông giữa các cấp chính quyền của các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa.
31-12-2020 Quyết định số 5645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh,UBND các huyện, thị xã, thành phố.
31-12-2020 Quyết định số 5653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-12-2020 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
28-12-2020 Quyết định số 5523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.
28-12-2020 Quyết định số 5534/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2021.
24-12-2020 Quyết định số 5473/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
23-12-2020 Quyết định số 5463/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theoTiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2021.
22-12-2020 Quyết định số 5446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
21-12-2020 Kế hoạch số 272/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.
21-12-2020 Quyết định số 5435/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
18-12-2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2020 Quyết định số 5389/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển thôn thành tổ dân phố tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
16-12-2020 Quyết định số 5355/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thanh Hóa.
11-12-2020 Quyết định số 5309/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.
10-12-2020 Kế hoạch số 264/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
04-12-2020 Quyết định số 5217/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
04-12-2020 Quyết định số 5239/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Sở Nội vụ/Sở Lao động-Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /15     Số văn bản mỗi trang: 
14,095,610 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner