"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 12 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-02-2020 Kế hoạch số 65/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8.
28-02-2020 Kế hoạch số 67/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020.
25-02-2020 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng phó khẩn cấp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Chiêm Xuân và đầu vụ Mùa năm 2020, tỉnh Thanh Hóa.
24-02-2020 Kế hoạch số 59/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 1/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-02-2020 Kế hoạch số 53/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
14-02-2020 Kế hoạch số 49/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
14-02-2020 Kế hoạch số 51/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020.
07-02-2020 Kế hoạch số 43/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung.
31-01-2020 Kế hoạch số 27/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-01-2020 Kế hoạch số 25/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2020.
13-01-2020 Kế hoạch số 10/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
06-01-2020 Kế hoạch số 02/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
10,228,421 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner