"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Chủ tịch UBND tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 103 văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-06-2020 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
25-06-2020 Quyết định số 2423/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
25-06-2020 Quyết định số 2439/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
24-06-2020 Quyết định số 2378/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.
23-06-2020 Quyết định số 2373/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý cạnh tranh, An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.
23-06-2020 Quyết định số 2374/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.
19-06-2020 Quyết định số 2323/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh thuộc tỉnh Thanh Hóa.
18-06-2020 Kế hoạch số 135/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
17-06-2020 Kế hoạch số 134/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
16-06-2020 Quyết định số 2241/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.
15-06-2020 Quyết định số 2215/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
11-06-2020 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nướcvề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
11-06-2020 Quyết định số 2153/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.
10-06-2020 Quyết định số 2148/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.
29-05-2020 Kế hoạch số 115/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
29-05-2020 Kế hoạch số 116/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025.
29-05-2020 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp điều hành tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020.
29-05-2020 Quyết định số 1934/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-05-2020 Quyết định số 1944/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
27-05-2020 Quyết định số 1906/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
11,640,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner