"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2021           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 3 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-01-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóaXV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
20-01-2021 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
01-01-2021 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
14,131,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner