"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2021 Ngày 31 tháng 5 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi tên gọi và một số điều củaQuyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnhvà Quy định việc xác định giá trị bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh. 03
21-05-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựngvàquy định quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 06
26-05-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 Điều 6 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4440/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2021 Quyết định số 1638/QĐ-UBND ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa. 09
27-05-2021 Quyết định số 1766/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2021- 2022. 13
27-05-2021 Quyết định số 1770/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa. 21
Chủ tịch UBND tỉnh
12-05-2021 Quyết định số 1539/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 41
19-05-2021 Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 80
25-05-2021 Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. 83
28-05-2021 Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 89
31-05-2021 Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. 97
24-05-2021 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục Trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 99
15,953,048 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner