"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2021 Ngày 30 tháng 6 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
25-06-2021 Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý xây dựngcông trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước củaSở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 03
30-06-2021 Quyết định số 2249/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của các đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 05
30-06-2021 Quyết định số 2253/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giảiquyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Cơ quan kháctỉnh Thanh Hóa. 36
30-06-2021 Quyết định số 2281/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025. 46
18-06-2021 Kế hoạch số 149/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”. 55
22-06-2021 Kế hoạch số 152/KH-UBND triển khai Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 28/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030. 64
22-06-2021 Kế hoạch số 153/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị. 70
22-06-2021 Kế hoạch số 154/KH-UBND phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030. 89
30-06-2021 Kế hoạch số 159/KH-UBND nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025. 101
17,814,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner