"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2006 Ngày 25 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2006 Quyết định số 3657/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. 01
18-12-2006 Quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. 12
19-12-2006 Quyết định số 3731/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Lam Sơn giao cho UBND xã Lam Sơn thuộc huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 22
21-12-2006 Quyết định số 3780/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường phổ thông cấp 2 Dân tộc nội trú Ngọc Lặc để giao cho UBND xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 24
22-12-2006 Quyết định số 3801/QĐ-UBND về việc phê duyệt thu hồi đất của Lâm trường Mường Lát giao cho UBND xã Tam Chung và thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 26
26-12-2006 Quyết định số 3817/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh. 29
26-12-2006 Quyết định số 3818/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của huyện Lang Chánh (các xã nông thôn). 40
Chủ tịch UBND tỉnh
11-12-2006 Quyết định số 3636/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đợt I năm 2007. 52
13-12-2006 Quyết định số 3649/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia dinh dưỡng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. 63
13-12-2006 Quyết định số 3652/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đào tạo nghề và xã hội hóa dạy nghề tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. 78
14-12-2006 Quyết định số 3659/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Như Xuân. 89
14-12-2006 Quyết định số 3670/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình thực hiện đầu tư năm 2006 thuộc Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do WB tài trợ. 91
15-12-2006 Quyết định số 3686/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình do cấp huyện quản lý năm 2007, theo Quyết định 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 96
19-12-2006 Quyết định số 3738/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa. 101
19-12-2006 Quyết định số 3753/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho các huyện và đơn vị dự toán để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất năm 2006. 107
20-12-2006 Quyết định số 3765/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006. 109
21-12-2006 Quyết định số 3784/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. 113
21-12-2006 Quyết định số 3785/QĐ-UBND về việc phe duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006. 117
14,095,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner