"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2006 Ngày 15 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2006 Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định cấp giấy phép xây dựng" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 01
16-01-2006 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2006. 07
15-02-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách và hiện đại hóa ngành thuế đến năm 2010. 18
16-02-2006 Quyết định số 405/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa. 21
03-03-2006 Quyết định số 558/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt ban hành quy định cụ thể về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 27
07-03-2006 Quyết định số 614/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh thời kỳ 2006-2010. 32
13-03-2006 Quyết định số 665/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ mát xã Hải Hòa và Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia. 58
17-03-2006 Quyết định số 721/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. 67
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2006 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm. 64
16-03-2006 Quyết định số 714/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý phương tiện thủy nội địa loại nhỏ. 66
23-03-2006 Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh miền Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010. 72
Chủ tịch UBND tỉnh
20-01-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2006. 89
09-02-2006 Quyết định số 350/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 92
16-02-2006 Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa. 93
13-03-2006 Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa - Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia. 107
23-03-2006 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2006. 112
23-03-2006 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. 116
23-03-2006 Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc miễn, giảm thủy lợi phí năm 2005 do ảnh hưởng của lũ lụt. 118
30-03-2006 Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật và quy trình giao vốn hỗ trợ. 120
14,125,823 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner