"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2006 Ngày 30 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
10-04-2006 Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Tổ chức Lao động thành Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao thành Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc UBND 27 huyện, thị xã, thành phố. 01
13-04-2006 Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc phân cấp phê duyệt giá sàn để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất xen cư xây dựng nhà ở hộ gia đình, cá nhân. 02
14-04-2006 Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho người nghèo. 04
24-04-2006 Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc năm 2006 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW. 06
27-04-2006 Quyết định số 1155/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Cảng cá Lạch Hới. 25
03-05-2006 Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006. 31
12-05-2006 Quyết định số 1311/QĐ-UBND về việc áp dụng chế độ nhuận bút, tiền thù lao cung cấp, biên tập, kiểm duyệt, cập nhật tranh ảnh, tin, bài trên Website Thanh Hóa. 32
15-05-2006 Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án quản lý, khai thác, chế biến quặng crômit trên địa bàn tỉnh. 35
17-05-2006 Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục bổ sung thu một phần viện phí theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Liên Bộ: Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 50
29-05-2006 Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc phân cấp trách nhiệm quản lý hoạt động bến khách ngang sông. 52
31-05-2006 Quyết định số 1522/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. 55
04-05-2006 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2006. 87
10-05-2006 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Công điện số 587/TTg của Thủ tướng Chính phủ. 90
23-05-2006 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc. 94
09-05-2006 Kế hoạch số 1793/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về chương trình phát triển xuất khẩu đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 96
30-05-2006 Kế hoạch số 2128/KH-UBND về phòng, chống dịch lở mồm, long móng gia súc. 109
12-05-2006 Kế hoạch số 1856/KH-BCĐ về việc thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2006. 116
14,125,948 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner