"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2006 Ngày 05 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2006 Quyết định số 1550/2006/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2006 Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010 thị trấn huyện Nông Cống. 03
08-06-2006 Quyết định số 1611/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010 huyện Nông Cống. 08
08-06-2006 Quyết định số 1613/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. 23
12-06-2006 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước. 33
12-06-2006 Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của huyện Bá Thước. 41
12-06-2006 Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-1010) thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. 55
13-06-2006 Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của các đơn vị đang sử dụng đất không hiệu quả tại thị xã Bỉm Sơn, giao cho UBND thị xã Bỉm Sơn quản lý. 58
13-06-2006 Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-2010) huyện Yên Định. 60
Chủ tịch UBND tỉnh
02-06-2006 Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2020. 75
05-06-2006 Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất Hội Nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hóa và Hội nghề cá Thanh Hóa thành Hội Nghề cá Thanh Hóa. 90
06-06-2006 Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch sản xuất giống đậu tương vụ Hè - Thu năm 2006, để làm giống cho vụ đông 2006-2007 và diện tích gieo vãi đậu tương vụ Đông năm 2006-2007. 92
06-06-2006 Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc ủy quyền ký biên bản thỏa thuận Dự án Năng lượng nông thôn II. 95
08-06-2006 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 96
08-06-2006 Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo đợt II năm 2006. 113
08-06-2006 Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2006. 116
05-06-2006 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 và Kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. 124
14,126,174 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner