"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2006 Ngày 25 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2006 Quyết định số 1835/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm 2006-2010 phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn. 01
03-07-2006 Quyết định số 1836/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm 2006-2010 xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn. 07
03-07-2006 Quyết định số 1840/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm 2006-2010 phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn. 15
03-07-2006 Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm 2006-2010 xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn. 21
04-07-2006 Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm 2006-2010 phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn. 27
04-07-2006 Quyết định số 1851/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010 thị trấn huyện Tĩnh Gia. 35
04-07-2006 Quyết định số 1852/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn. 41
05-07-2006 Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Nga Sơn. 49
Chủ tịch UBND tỉnh
03-07-2006 Quyết định số 1830/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn năm 2006 cho các dự án 661, thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. 65
03-07-2006 Quyết định số 1832/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 69
07-07-2006 Quyết định số 1879/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin thương hàn cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. 96
07-07-2006 Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 98
07-07-2006 Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 108
28-06-2006 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. 111
05-07-2006 Công văn số 2763/UBND-NN về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. 113
14,125,653 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner