"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2006 Ngày 10 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2006 Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND về việc ban hành giá ca máy và thiết bị thi công công trình. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2006 Quyết định số 2113/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006-2010 của xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc. 59
01-08-2006 Quyết định số 2114/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006-2010 của thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc. 70
01-08-2006 Quyết định số 2115/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006-2010 của xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc. 83
01-08-2006 Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc. 95
Chủ tịch UBND tỉnh
04-08-2006 Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc tế trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức. 107
07-08-2006 Quyết định số 2156/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006. 110
14,126,005 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner