"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2006 Ngày 20 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
28-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hoá. 01
28-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giá đất ở và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn. 06
28-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và xã hội. 08
28-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về việc cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường Đại học nước ngoài tại Trường Đại học Hồng Đức. 11
28-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007- 2010. 16
28-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 5 năm 2006 - 2010. 27
28-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 35
28-07-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về việc trợ giá cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Thanh Hoá và các vùng phụ cận. 40
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
14-05-2006 Quyết định số 967/2006/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò thực hiện đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2005-2010. 42
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy
20-07-2006 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt phương án thu đóng góp xây dựng trường học của các trường phổ thông Trung học. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2006 Quyết định số 2117/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006-2010 của xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc. 48
02-08-2006 Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc. 59
11-08-2006 Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến 2010 của các xã huyện Hậu Lộc. 72
11-08-2006 Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc. 95
Chủ tịch UBND tỉnh
09-08-2006 Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Thủy sản tỉnh. 100
09-08-2006 Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc đổi tên, chia tách Phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 103
09-08-2006 Quyết định số 2203/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Quy hoạch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. 105
11-08-2006 Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc tiến hành chuyển đổi Công ty Thủy nông Sông Chu Thanh Hóa thành Công ty TNHH một thành viên. 107
14-08-2006 Quyết định số 2235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2006-2010. 109
14-08-2006 Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn. 116
11-08-2006 Công văn số 2349/UBND-KTTC về việc thực hiện Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 117
14,126,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner