"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2006 Ngày 05 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
07-08-2006 Quyết định số 2163/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án "Thực hiện mô hình Tăng cường cung cấp thông tin và Dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên và thanh niên. 01
17-08-2006 Quyết định số 2247/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài. 36
18-08-2006 Quyết định số 2255/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Quản lý các khu công nghiệp Thanh Hóa vào Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn. 38
18-08-2006 Quyết định số 2256/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Đô thị mới Nghi Sơn tỉnh. 40
21-08-2006 Quyết định số 2285/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc người già cô đơn và phục hồi chức năng người tàn tật từ Trung tâm bảo trợ xã hội về Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và đổi tên thành Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa. 44
23-08-2006 Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn. 45
25-08-2006 Quyết định số 2326/QĐ-UBND về việc thành lập Bảo tàng cổ vật Hoàng Long trực thuộc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông. 77
07-08-2006 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. 86
09-08-2006 Chỉ thị số 22/CT-UBND về nhiệm vụ năm học 2006-2007. 89
23-08-2006 Kế hoạch số 3487/KH-UBND về việc tiêm phòng vác xin cúm gia cầm đợt II năm 2006. 96
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2006 Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc thu hồi đất không có nhu cầu sử dụng của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. 34
21-08-2006 Quyết định số 2275/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Hà Trung tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, giao cho Công ty Xăng dầu Thanh Hóa thuê. 42
23-08-2006 Quyết định số 2308/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa giao cho Công ty cổ phần Thảo Trung thuê. 51
23-08-2006 Quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của nông trường Hà Trung tại phường Bắc Sơn, để UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức bồi thường GPMB, giao đất cho Công ty TNHH TAE BEAUTY thuê phẩm. 53
23-08-2006 Quyết định số 2314/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, giao cho Công ty Dịch vụ Thương mại Quang Trung thuê. 55
23-08-2006 Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 5 năm 2006-2010 tỉnh Thanh Hóa. 57
28-08-2006 Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp tư thục Bách Nghệ Thanh Hóa. 79
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-08-2006 Quyết định số 2319/2006/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010. 66
28-08-2006 Quyết định số 2343/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và xã hội. 81
28-08-2006 Quyết định số 2344/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất ở và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại Khu Kinh tế tổng hợp Nghi Sơn. 84
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
19-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/2006/NQ-HĐND-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2006. 101
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
20-07-2006 Quyết định số 2129/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động của UBND thành phố Thanh Hóa, thực hiện Nghị quyết số 10 NQ/TU ngày 23/3/2005 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp. 107
14,125,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner