"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2006 Ngày 20 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2006 Quyết định số 2345/2006/QĐ-UBND về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa. 01
30-08-2006 Quyết định số 2386/2006/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. 07
30-08-2006 Quyết định số 2387/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010. 09
30-08-2006 Quyết định số 2391/2006/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng. 24
05-09-2006 Quyết định số 2409/2006/QĐ-UBND về việc cơ chế chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh. 26
07-09-2006 Quyết định số 2470/2006/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2006 Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi. 35
06-09-2006 Quyết định số 2445/QĐ-UBND về việc công bố dịch lở mồm long móng tại xã Lương Nội, huyện Bá Thước và phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 42
06-09-2006 Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thuê đất tại phường Đông Vệ và phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. 43
07-09-2006 Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường trung cấp tư thục Bách nghệ Thanh Hóa. 45
08-09-2006 Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại thị trấn huyện Nông Cống, giao cho Doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng và xây dựng kỹ thuật hạ tầng Nông Cống thuê. 47
08-09-2006 Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Dũng Khánh chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương. 49
12-09-2006 Quyết định số 2529/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Hợp tác xã Thương binh An Phú tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung. 51
12-09-2006 Quyết định số 2531/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. 53
12-09-2006 Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Lan chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 55
Chủ tịch UBND tỉnh
29-08-2006 Quyết định số 2360/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vốn NSNN hỗ trợ năm 2006(đợt 1) thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh. 57
30-08-2006 Quyết định số 2382/QĐ-UBND về việc xếp hạng 10 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 74
07-09-2006 Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg tỉnh. 76
08-09-2006 Quyết định số 2486/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn Khuyến nông tỉnh. 82
08-09-2006 Quyết định số 2488/QĐ-UBND về việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ lúa lai F1; trợ giá khảo nghiệm, sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, tiến bộ KHKT, giống bố mẹ lúa lai F1 vụ chiêm xuân năm 2006. 85
11-09-2006 Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc chuyển giao hai nông trường Thạch Thành và Thạch Quảng thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa vào Công ty Cao su Thanh Hóa thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam. 90
12-09-2006 Quyết định số 2518/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước năm 2006. 92
12-09-2006 Quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh. 96
13-09-2006 Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung nguồn kinh phí trợ giúp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 98
13-09-2006 Quyết định số 2550/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp Thanh Hóa. 100
14-09-2006 Quyết định số 2551/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2006 cho các dự án 661 thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. 102
22-08-2006 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 105
07-09-2006 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu Biên giới đất liền. 107
07-09-2006 Công văn số 3729/UBND-VX về việc tổ chức mua sắm, tiếp nhận và sử dụng thiết bị dạy học lớp 5, lớp 10. 109
07-09-2006 Công văn số 3747/UBND-VX về việc phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 112
28-08-2006 Thông báo số 3580/TB-UBND về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 và nội dung phiên họp tháng 9 năm 2006. 114
14,125,781 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner