"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2006 Ngày 30 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
23-08-2006 Quyết định số 1005/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý khu công nghiệp huyện Triệu Sơn (Liên xã Dân lực - Dân Lý - Dân Quyền). 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2006 Quyết định số 2584/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Muối Thanh Hóa, giao cho UBND thành phố Thanh Hóa quản lý. 11
19-09-2006 Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo huyện Nga Sơn. 13
20-09-2006 Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Đông Vệ, giao cho Công ty cổ phần Nông sản Thanh Hóa thuê để xây dựng Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm. 16
20-09-2006 Quyết định số 2615/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại thị trấn Hà Trung, giao cho UBND huyện Hà Trung tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng tuyến đường vào cảng Lèn. 18
22-09-2006 Quyết định số 2630/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận. 20
22-09-2006 Quyết định số 2640/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa, giao cho UBND xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa quản lý. 34
22-09-2006 Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa, giao cho UBND xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa quản lý. 36
22-09-2006 Quyết định số 2649/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường trung cấp dân lập Kinh tế kỹ thuật VISTCO. 38
26-09-2006 Quyết định số 2668/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Trường PTTH Dân lập Trần Xuân Soạn tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa để mở rộng trường. 40
26-09-2006 Quyết định số 2678/QĐ-UBND về việc phê duyệt thu hồi đất của Chi nhánh Ngân hàng công thương Sầm Sơn giao cho UBND thị xã Sầm Sơn quản lý. 42
26-09-2006 Quyết định số 2679/QĐ-UBND về việc cho phép Chi nhánh Ngân hàng Công thương thị xã Sầm Sơn thuê đất tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn. 44
Chủ tịch UBND tỉnh
13-09-2006 Quyết định số 2547/QĐ-UBND về việc phê duyệt quỹ tiền lương tăng thêm năm 2005 và năm 2006 theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP, Nghị định 119/2005/NĐ-CP. 46
15-09-2006 Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc viện trợ kinh phí xây dựng Trường Trung học Phăn Xăm cho tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 59
15-09-2006 Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc xếp hạng doanh nghiệp cho Công ty Thủy nông Nam sông Mã Thanh Hóa. 60
18-09-2006 Quyết định số 2577/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí đào tạo Trưởng Công an xã, giai đoạn 2006-2010. 61
18-09-2006 Quyết định số 2586/QĐ-UBND về việc phương thức cấp phát kinh phí XMC, PCGD và Chương trình tăng cường cơ sở vật chất miền núi cho 3 trường DTNT thuộc Chương trình MTQG giáo dục đào tạo năm 2006. 71
20-09-2006 Quyết định số 2612/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung học nông lâm nghiệp thành Trường Trung cấp Nông - Lâm Thanh Hóa. 74
22-09-2006 Quyết định số 2645/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long móng, tháng hành động vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng dịch cúm gia cầm. 75
22-09-2006 Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn cho các công trình thuộc Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ" do CIDA - Canada tài trợ. 86
29-09-2006 Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên chuyển giao Chương trình "3 giảm, 3 tăng" trong sản xuất nông nghiệp. 90
29-09-2006 Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí chi trả cho các đối tượng chính sách theo mức quy định tại Nghị định số 147/2005/NĐ-CP. 95
29-09-2006 Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc phê duyệt chuyển nguồn chi đầu tư năm 2005 sang năm 2006 và kết dư ngân sách năm 2005. 99
12-09-2006 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. 101
19-09-2006 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2006. 103
21-09-2006 Thông báo số 3977/TB-UBND về đường dây nóng của UBND tỉnh. 106
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
26-09-2006 Quyết định số 2675/QĐ-HĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg, ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ. 107
26-09-2006 Quyết định số 2676/QĐ-HĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ. 109
14,125,702 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner