"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2006 Ngày 31 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2006 Quyết định số 3023/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2006 Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Xí nghiệp Gạch ngói Tự Lực thuộc Công ty Sông Mã, giao cho UBND xã Đông Vinh - huyện Đông Sơn quản lý. 20
24-10-2006 Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Sông Mã thuê đất tại xã Đông Vinh - huyện Đông Sơn. 22
30-10-2006 Quyết định số 3100/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Lâm trường Sông Chàng giao cho UBND xã Xuân Quỳ thuộc huyện Như Xuân quản lý theo quy định. 24
30-10-2006 Quyết định số 3102/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Yên Mỹ giao cho UBND các xã thuộc huyện Nông Cống, Như Thanh quản lý theo quy định của pháp luật. 26
30-10-2006 Quyết định số 3103/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Lâm trường Thạch Thành giao cho UBND các xã thuộc huyện Thạch Thành quản lý theo quy định. 28
30-10-2006 Quyết định số 3104/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Sông Âm giao cho UBND các xã thuộc huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc quản lý theo quy định của pháp luật. 30
30-10-2006 Quyết định số 3105/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của lâm trường Lang Chánh giao cho UBND các xã: Tân Phúc, Giao Thiện, thị trấn Lang Chánh thuộc huyện Lang Chánh quản lý theo quy định. 32
30-10-2006 Quyết định số 3106/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của nông trường Vân Du giao cho UBND các xã Thành Vân, Thành Tâm, Thành Tân, Thành Thọ, Ngọc Trạo huyện Thạch Thành quản lý theo quy định của pháp luật. 34
30-10-2006 Quyết định số 3107/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Lâm trường Sông Đằn giao cho UBND các xã: Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Xuân Thắng thuộc huyện Thường Xuân quản lý theo quy định. 36
30-10-2006 Quyết định số 3108/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Lâm trường Sông Lò giao cho UBND các xã thuộc các huyện Quan Sơn, Lang Chánh quản lý theo quy định. 38
30-10-2006 Quyết định số 3109/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Lâm trường Thanh Kỳ giao cho UBND các xã thuộc các huyện: Như Thanh, Nông Cống quản lý theo quy định. 40
30-10-2006 Quyết định số 3110/QĐ-UBND tvề việc Thu hồi đất của Lâm trường Sim giao cho UBND các xã thuộc các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Triệu Sơn quản lý theo quy định. 42
30-10-2006 Quyết định số 3111/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Hà Trung giao cho UBND các phường thuộc thị xã Bỉm Sơn, quản lý theo quy định pháp luật. 44
31-10-2006 Quyết định số 3117/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến 2010 huyện Thiệu Hóa. 46
31-10-2006 Quyết định số 3118/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa. 64
Chủ tịch UBND tỉnh
27-10-2006 Quyết định số 3074/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006. 69
27-10-2006 Quyết định số 3079/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. 78
30-10-2006 Quyết định số 3081/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm XHH giáo dục cấp tỉnh. 81
30-10-2006 Quyết định số 3091/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa. 83
30-10-2006 Quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa. 84
30-10-2006 Quyết định số 3098/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học và sau Đại học với các trường Đại học nước ngoài tại Trường Đại học Hồng Đức năm học 2006-2007. 86
31-10-2006 Quyết định số 3113/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh. 88
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
27-10-2006 Quyết định số 3065/QĐ-BCĐ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thứ 4 "Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn" thuộc Chương trình quốc gia PBGDPL 212. 99
27-10-2006 Kế hoạch số 4550/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Đề án 212 "Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn". 100
14,126,045 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner