"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2006 Ngày 30 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-10-2006 Quyết định số 2994/2006/QĐ-UBND- về việc ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hóa. 01
06-11-2006 Quyết định số 3183/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 65
06-11-2006 Quyết định số 3184/2006/QĐ-UBNDQĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 74
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2006 Quyết định số 3121/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Lâm trường Na Mèo giao cho UBND các xã: Na Mèo, Sơn Điện thuộc huyện Quan Sơn quản lý. 63
10-11-2006 Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy định giá đất ở và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên các tuyến đường tại Khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn. 82
13-11-2006 Quyết định số 3304/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Vĩnh Phát tại xã Hải Lĩnh - Tĩnh Gia, giao cho Công ty TNHH Hoa Vĩ (100% vốn nước ngoài) thuê. 89
Chủ tịch UBND tỉnh
01-11-2006 Quyết định số 3132/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều địa phương năm 2007. 91
06-11-2006 Quyết định số 3167/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hà Trung, giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2020. 95
09-11-2006 Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc phê duyệt cơ chế tài chính áp dụng cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa. 107
10-11-2006 Quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình 135 năm 2006. 113
13-11-2006 Quyết định số 3329/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2007. 117
20-11-2006 Quyết định số 3380/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức thuộc Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa. 124
14,125,671 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner