"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2006 Ngày 15 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2006 Quyết định số 3486/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân. 01
29-11-2006 Quyết định số 3511/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của huyện Như Xuân. 14
29-11-2006 Quyết định số 3512/QĐ-UBND về việc cho phép Tổ hợp tác Thanh Mạnh thuê đất tại Cảng cá Lạch Bạng, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia. 33
05-12-2006 Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Nông sản Thanh Hoa thuê đất xây dựng Trung tâm giết mổ, gia súc, gia cầm. 35
11-12-2006 Quyết định số 3613/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Chi nhánh Nông sản AGREXIM, giao cho Công ty TNHH Anh Phát thuê. 37
Chủ tịch UBND tỉnh
07-11-2006 Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Lam Sơn. 39
07-11-2006 Quyết định số 3207/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Sông Âm. 41
07-11-2006 Quyết định số 3208/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Thống Nhất. 43
07-11-2006 Quyết định số 3209/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Vân Du. 45
07-11-2006 Quyết định số 3210/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Yên Mỹ. 47
07-11-2006 Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Hà Trung. 49
07-11-2006 Quyết định số 3212/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Như Xuân thành Ban quản lý rừng phòng hộ Như Xuân. 51
07-11-2006 Quyết định số 3213/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Sông Lò thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lò. 54
07-11-2006 Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Mường Lát thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát. 57
07-11-2006 Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Sông Đằn thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn. 60
07-11-2006 Quyết định số 3216/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Na Mèo thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Mèo. 63
07-11-2006 Quyết định số 3217/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Lang Chánh thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh. 66
07-11-2006 Quyết định số 3218/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Hà Trung thành Ban Quản lý rừng phòng hộ và Đặc dụng Hà Trung. 69
07-11-2006 Quyết định số 3219/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Thạch Thành thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành. 72
07-11-2006 Quyết định số 3220/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Thanh Kỳ thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ. 75
07-11-2006 Quyết định số 3221/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Sim thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Sim. 78
07-11-2006 Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Tĩnh Gia thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia. 81
07-11-2006 Quyết định số 3223/QĐ-UBND về việc chuyển Lâm trường Sông Chàng thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng. 84
16-11-2006 Quyết định số 3359/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vốn NSNN hỗ trợ năm 2006 (đợt 2) thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Thanh Hóa. 87
20-11-2006 Quyết định số 3386/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ Hội nghề cá Thanh Hóa. 111
08-12-2006 Quyết định số 3603/QĐ-UBND về việc sắp xếp, chuyển đổi Nông trường quốc doanh Sao Vàng. 119
14,125,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner