"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2007 Ngày 15 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2007 Quyết định số 1624/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. 01
06-06-2007 Quyết định số 1650/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-06-2007 Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hoá, tại thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá. 12
04-06-2007 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hoá, tại thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá. 14
07-06-2007 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại thị trấn Cẩm Thuỷ giao cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cẩm Thuỷ để xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 28
08-06-2007 Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cao su Thanh Hoá giao cho UBND xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân quản lý, sử dụng. 30
11-06-2007 Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dọc trục đại lộ Nam sông Mã, từ thành phố Thanh Hoá - thị xã Sầm Sơn. 32
11-06-2007 Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Kinh doanh Than Thanh Hoá gia hạn thuê đất tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá. 50
13-06-2007 Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005. 52
13-06-2007 Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Xây dựng đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Long tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá. 62
18-06-2007 Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá. 64
18-06-2007 Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá. 66
18-06-2007 Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Dân tộc tỉnh tịa phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. 68
Chủ tịch UBND tỉnh
06-06-2007 Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Na Mèo. 70
08-06-2007 Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007. 72
11-06-2007 Quyết định số 1690/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007-2010. 87
11-06-2007 Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dọc trục đại lộ Nam sông Mã, từ thành phố Thanh Hoá - thị xã Sầm Sơn. 92
01-06-2007 Công văn số 2134/UBND-KTTC về việc giao nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức thẩm định Báo cáo KTKT đối với các công trình, dự án đầu tư do UBND tỉnh quyết định đầu tư. 111
04-06-2007 Công văn số 2166/UBND-VX về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý. 112
06-06-2007 Công văn số 2225/UBND-NC về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho Doanh nghiệp Thanh Thanh Tùng, xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn thuê đất tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung. 116
14-06-2007 Công văn số 2354/UBND-CN về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. 118
08-06-2007 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc đẩy mạnh phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 120
14,095,718 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner