"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2007 Ngày 15 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
27-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 01
27-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về việc chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 03
27-12-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2005. 06
27-12-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về tổ chức và chính sách hỗ trợ khuyến nông cơ sở giai đoạn 2007 - 2010. 09
27-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về việc ban hành định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định đến năm 2010. 11
27-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2007. 28
27-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007. 31
27-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệtchủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc khu kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh. 38
27-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007 - 2010. 40
27-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. 43
27-12-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND quy định chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học, công nghệ và kỹ thuật,văn học - nghệ thuật. 49
27-12-2006 Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND về việc bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; sửa đổi đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hoá. 57
27-12-2006 Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2007. 59
27-12-2006 Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ lập quy hoạch chung khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 65
27-12-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về chủ trương công nhận, thành lập, chia tách thôn, bản, phố thuộc xã, phường, thị trấn. 70
27-12-2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 71
27-12-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản, phố. 74
27-12-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá năm 2007. 76
27-12-2006 Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 78
27-12-2006 Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã giai đoạn 2007 - 2010. 82
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2006 Quyết định số 3832/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Thông tư liên tịch về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010. 84
28-12-2006 Quyết định số 3878/2006/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn tỉnh Thanh Hóa. 101
29-12-2006 Quyết định số 3918/2006/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2007. 103
29-12-2006 Quyết định số 3921/2006/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định đến năm 2010. 116
29-12-2006 Quyết định số 3927/2006/QĐ-UBND về việc. 133
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
26-12-2006 Quyết định số 3833/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo năm 2007. 136
17,819,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner