"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2007 Ngày 25 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2006 Quyết định số 3922/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; sửa đổi đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa. 01
29-12-2006 Quyết định số 3923/2006/QĐ-UBND về việc chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã giai đoạn 2007 đến 2010. 03
29-12-2006 Quyết định số 3929/2006/QĐ-UBND về việc chủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh. 11
31-12-2006 Quyết định số 3931/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2007. 13
08-01-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị số 2 - Đô thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa. 23
12-01-2007 Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu số 1 Đô thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa. 42
15-01-2007 Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2007 Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Lâm trường Như Xuân giao cho UBND các xã thuộc huyện Như Thanh quản lý. 20
08-01-2007 Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc lập, thẩm định, phê duyệt Tổng mặt bằng xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư. 32
08-01-2007 Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Xi măng Bỉm Sơn, giao cho Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ thuê. 35
08-01-2007 Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Thống Nhất, giao cho UBND các xã tại các huyện Ngọc Lặc, Yên Định, Cẩm Thủy, Thọ Xuân quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 37
08-01-2007 Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Sao Vàng, giao cho UBND các xã: Thọ Lâm, Thọ Xương, Xuân Phú, Xuân Sơn, Xuân Thắng, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 40
15-01-2007 Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Minh Chánh thuê đất tại xã Đông Hải, thành phố Thanh Hóa để sử dụng vào mục đích xây dựng salon ô tô. 60
Chủ tịch UBND tỉnh
08-01-2007 Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. 62
08-01-2007 Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc chi trả trợ cấp một lần cho thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/1/1995. 66
08-01-2007 Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề năm 2006. 73
08-01-2007 Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 2 - Đô Thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa". 76
09-01-2007 Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2007. 88
09-01-2007 Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Thủy nông Sông Chu Thanh Hóa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 90
10-01-2007 Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc đặt sào chắn (barie) kiểm tra, kiểm soát lâm sản. 94
12-10-2007 Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu số 1 - Đô thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa". 96
12-01-2007 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa. 109
17,820,491 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner