"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2007 Ngày 01 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2007 Quyết định số 223/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nội dung chi lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 01
22-01-2007 Quyết định số 236/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định 2406/2005/QĐ-UBND ngày 01/9/2005 Quy định thu và sử dụng học phí trong các trường và cơ sở giáo dục đào tạo. 05
30-01-2007 Quyết định số 367/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản, phố. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-01-2007 Quyết định số 309/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng quặng sắt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 09
Chủ tịch UBND tỉnh
15-01-2007 Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng năm 2007 của Thanh tra tỉnh. 16
16-01-2007 Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2007 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh. 20
16-01-2007 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2006-2020. 27
19-01-2007 Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn IDA xây lắp năm 2006 và 2007 Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do WB tài trợ. 42
19-01-2007 Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007. 47
25-01-2007 Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2007 của Thanh tra tỉnh. 54
25-01-2007 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc công bố số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2006 tỉnh Thanh Hóa. 62
26-01-2007 Quyết định số 304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp TDTT tỉnh. 80
26-01-2007 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng các công trình đê, kè biển cấp bách, bảo đảm an toàn phòng, chống lụt, bão năm 2007. 89
29-01-2007 Quyết định số 350/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu phẫu thuật xơ hóa cơ DELTA và xét nghiệm đo tỷ trọng xương chẩn đoán bệnh loãng xương. 93
29-01-2007 Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước. 95
14,661,159 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner