"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2007 Ngày 22 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-01-2007 Quyết định số 367/2007/QĐ-UBND- về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản, phố. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2007 Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 03
09-02-2007 Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 15
09-02-2007 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 27
09-02-2007 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 39
09-02-2007 Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 50
09-02-2007 Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. 62
09-02-2007 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. 73
12-02-2007 Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào miền núi năm 2007. 85
13-02-2007 Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Lam Sơn giao UBND các xã thuộc huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân quản lý, sử dụng. 94
13-02-2007 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc tổ chức, nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ khuyến nông viên cơ sở, công tác viên khuyến nông giai đoạn 2007-2010. 97
Chủ tịch UBND tỉnh
30-01-2007 Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 101
30-01-2007 Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa. 116
17,816,974 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner