"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2007 Ngày 05 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2007 Quyết định số 760/2007/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010. 01
23-03-2007 Quyết định số 854/2007/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2043/2001/QĐ-UB ngày 15/8/2001 của UBND tỉnh về phân bổ nguồn lực nghĩa vụ lao động công ích và mức thu bằng tiền thay cho mỗi ngày công lao động công ích. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-03-2007 Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cao su Thanh Hoá giao UBND xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 19
21-03-2007 Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cao su Thanh Hoá giao cho UBND xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân quản lý, sử dụng. 21
29-03-2007 Quyết định số 909/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Hoằng Vinh - Hoằng Hoá, giao cho Công ty Phương Nam thuê để xây dựng Bến xe khách Trung tâm huyện Hoằng Hoá. 25
Chủ tịch UBND tỉnh
08-03-2007 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Kiến trúc sư Thanh Hóa. 27
21-03-2007 Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi sông Chu Thanh Hóa. 35
22-03-2007 Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các công trình, dự án đê điều địa phương tỉnh năm 2007. 57
22-03-2007 Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hoá. 61
22-03-2007 Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh. 63
22-03-2007 Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc thành lập Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hoá. 64
22-03-2007 Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc thành lập Trường trung cấp nghề Phát thanh - Truyền hình Thanh Hoá. 66
22-03-2007 Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hoá. 68
22-03-2007 Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hoá. 70
22-03-2007 Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hoá. 72
22-03-2007 Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Thanh tra chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh. 74
22-03-2007 Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2007. 76
26-03-2007 Quyết định số 862/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn năm 2007, theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 81
27-03-2007 Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp văn hoá - thông tin trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Thanh Hóa. 85
27-03-2007 Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư bổ sung năm 2006 cho các công trình, dự án thuộc Chương trình 135. 87
28-03-2007 Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ hợp đồng khuyến nông viên thuộc Chương trình phát triển ngành Nông nghiệp (ASDP) vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) năm 2007. 95
29-03-2007 Quyết định số 910/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn năm 2007 cho các dự án 661 thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. 98
16-03-2007 Kế hoạch số 08/QĐ-UBNDKH-UBND về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2007). 110
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
12-03-2007 Kế hoạch số 07/KH-BCĐ về Phòng chống ma túy năm 2007. 117
17,819,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner