"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2007 Ngày 02 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2007 Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển mặt hàng giống thuỷ sản phục vụ đồng bào miền núi năm 2007. 01
11-04-2007 Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của hụyện Thường Xuân (các xã nông thôn). 18
16-04-2007 Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. 27
19-04-2007 Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thế Thắng thuê đất tại xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hoá. 40
19-04-2007 Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Giống cây trồng Thanh Hoá thuê đất tại xã Đông Tân, huyện Đông Sơn. 42
19-04-2007 Quyết định số 1148/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Cụm Làng nghề Hà Phong, Hà Ninh, huyện Hà Trung, giao cho Công ty Quản lý Đường sắt Thanh Hoá thuê. 44
19-04-2007 Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Hương Quang, tại số 73 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thanh Hoá, giao cho Công ty Thái Sơn thuê đất. 46
19-04-2007 Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, giao cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Đạt thuê. 48
Chủ tịch UBND tỉnh
30-03-2007 Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia tăng cường năng lực đào tạo nghề năm 2007. 50
05-04-2007 Quyết định số 973/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. 57
16-04-2007 Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 253 của Thủ tướng Chính phủ. 60
16-04-2007 Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục năm 2007-2008. 63
16-04-2007 Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2007. 73
16-04-2007 Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí các Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục đào tạo năm 2007. 78
16-04-2007 Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hoá năm 2007. 88
16-04-2007 Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc duyệt kinh phí thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi thực hiện năm 2006. 93
03-04-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 98
12-04-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. 102
10-04-2007 Kế hoạch số 09/KH-UBND về ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục giai đoạn 2007-2010. 110
10-04-2007 Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về giai đoạn 2007-2010. 116
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
10-04-2007 Kế hoạch số 11/KH-BCĐ về hành động liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2007-2010. 122
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2007 Quyết định số 980/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Thanh Hoá, giai đoạn 2007-2010. 04
17-04-2007 Quyết định số 1121/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của Phụ nữ Thanh Hoá, giai đoạn 2007-2010. 32
14,663,258 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner