"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2007 Ngày 25 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2007 Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc phê duyệt thu hồi đất của Nông trường Lam Sơn giao cho UBND xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng. 01
14-05-2007 Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Quản lý đường bộ I Thanh Hoá giao cho UBND xã Luận Thành, huyện Thường Xuân quản lý theo quy định của pháp luật. 05
Chủ tịch UBND tỉnh
23-04-2007 Quyết định số 1190/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 10
23-04-2007 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia văn hoá năm 2007. 21
25-04-2007 Quyết định số 1217/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức chi phí các hạng mục đầu tư lâm sinh dự án 661 thuộc chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007-2010. 28
03-05-2007 Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu thuỷ lợi phí và thu nợ vụ chiêm xuân năm 2007. 38
07-05-2007 Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao. 39
07-05-2007 Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 350/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định tạm thời mức thu phẫu thuật xơ hoá cơ DELTA và xét nghiệm đo tỷ trọng xương chẩn đoán bệnh loãng xương. 43
07-05-2007 Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hoá. 45
07-05-2007 Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao huyện Mường Lát. 53
07-05-2007 Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Thanh Hoá trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở Phòng Giám định Y khoa. 55
09-05-2007 Quyết định số 1336/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn năm 2007. 57
11-05-2007 Quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá thời kỳ đến năm 2020. 70
14-05-2007 Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế mẫu Công sở cơ quan hành chính Nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2007-2010. 84
16-05-2007 Quyết định số 1451/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng Trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 năm 2007. 90
18-05-2007 Quyết định số 1471/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch hỗ trợ vốn đầu tư phát triển cho các công trình do cấp huyện quản lý năm 2007, theo Quyết định số 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá. 93
21-05-2007 Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc phê duyệt trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo QĐ 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 99
21-05-2007 Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị DTLS đền Trung Túc Vương Lê Lai thuộc quần thể khu DTLS Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa. 104
04-05-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007. 111
07-05-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích lịch sử văn hoá, danh thắng trên địa bàn tỉnh. 115
10-05-2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 118
15-05-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2006-2007 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2007-2008. 122
22-05-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn tỉnh. 125
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
15-05-2007 Kế hoạch số 15/KH-BCĐ về việc thực hiện Đề án "Tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới" đến năm 2010. 128
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2007 Quyết định số 1467/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định thành lập Ban quản lý xây dựng, Ban quản lý xây dựng cơ bản. 07
14,661,410 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner