"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2007 Ngày 05 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2007 Quyết định số 1511/2007/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2007 Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Tuấn Đạt chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất nông nghiệp khác để xây dựng vườn ươm sản xuất giống cây lâm nghiệp. 83
Chủ tịch UBND tỉnh
24-05-2007 Quyết định số 1512/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước năm 2007 để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn. 85
25-05-2007 Quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc giải thể tổ chức giám định Kế toán tài chính tỉnh và miễn nhiệm Giám định viên trưởng. 90
25-05-2007 Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc giải thể tổ chức giám định tác phẩm Văn học nghệ thuật - Văn hoá phẩm nghệ thuật và miễn nhiệm Giám định viên trưởng. 91
29-05-2007 Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Thiệu Hoá. 92
29-05-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật cư trú. 94
30-05-2007 Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 96
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
30-05-2007 Quyết định số 1589/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án Khu kinh tế Nghi Sơn. 99
14,661,996 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner