"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2008 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2008 Quyết định số 4302/2008/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2009. 01
31-12-2008 Quyết định số 4351/2008/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. 09
31-12-2008 Quyết định số 4352/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 quy định tại Quyết định số 2319/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh. 10
31-12-2008 Quyết định số 4353/2008/QĐ-UBND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 13
31-12-2008 Quyết định số 4354/2008/QĐ-UBND về việc quy định chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản. 16
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
22-12-2008 Quyết định số 4167/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các ngành, các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2008. 18
22-12-2008 Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc trợ cấp một lần 1.684 người là Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 23
23-12-2008 Quyết định số 4192/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Khuyến nông với Trung tâm Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông Thanh Hoá. 68
25-12-2008 Quyết định số 4226/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện Công trình: Nhà máy liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn địa phận xã Tĩnh Hải, Hải Thượng và Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 70
26-12-2008 Quyết định số 4250/QĐ-UBND về việc trợ cấp một lần cho 1.800 người là Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 73
14,096,037 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner