"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2008 Ngày 10 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2008 Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và cải tạo mở rộng thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 01
14-02-2008 Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo An ninh trật tự và các mô hình tự quản về An ninh trật tự tại cơ sở. 10
20-02-2008 Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Tổng Công ty Phát triển nhà và Đô thị - Bộ Xây dựng giao Công ty Quản lý đường sắt Thanh Hoá mở rộng s ân ga - Ga Thanh Hoá tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá. 21
Chủ tịch UBND tỉnh
30-01-2008 Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 thuộc nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án giao thông do địa phương quản lý. 23
30-01-2008 Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thanh Hóa. 27
01-02-2008 Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh lục loài cây gỗ mục đích trong rừng phòng hộ, sản xuất và tiêu chí rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc đối tượng rừng sản xuất được phép cải tạo, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 49
01-02-2008 Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc p hân bổ kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo năm 2008. 57
04-02-2008 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các công trình giao thông, đê điều, thuỷ lợi khắc phục hậu quả bão số 5 năm 2007 và mưa lũ sau bão gây ra. 65
04-02-2008 Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn năm 2008 cho các dự án 661 thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. 69
13-02-2008 Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và cải tạo, mở rộng thị trấn Hậu Lộc - huyện Hậu Lộc đến năm 2020. 81
14-02-2008 Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007. 89
14-02-2008 Quyết định số 378/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo An ninh trật tự ở xã, phường,thị trấn, Tổ bảo vệ An ninh trật tự thôn, bản, khu phố và tổ chức nội dung hoạt động của Tổ An ninh xã hội ở khu dân cư. 104
25-02-2008 Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2008. 111
25-02-2008 Kế hoạch số 09/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 31/2007/QĐ-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. 118
7,326,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner