"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2008 Ngày 31 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2008 Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại các xã Tân Trường và Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ công trình xây dựng Hệ thống cấp nước và đường điện 35 KV thuộc dự án dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Nghi Sơn. 01
10-03-2008 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN năm 2008 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 06
13-03-2008 Quyết định số 581/QĐ-UBND về việc t hu hồi đất tại xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, giao cho cho Quỹ tín dụng nhân dân Đông Lĩnh thuê. 30
13-03-2008 Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá giao Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghiệp PETEC thuê. 32
13-03-2008 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ban quản lý dự án Cấp nước và Vệ sinh Thanh Hoá - Sầm Sơn tại xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hoá, giao cho Công ty TNHH Cấp nước Thanh Hóa thuê. 34
13-03-2008 Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc t hu hồi đất của Ban quản lý dự án Cấp nước và Vệ sinh Thanh Hoá - Sầm Sơn tại xã Đông Cương, thành phố Thanh Hoá giao cho Công ty Cấp nước Thanh Hóa thuê. 36
Chủ tịch UBND tỉnh
15-02-2008 Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Chương trình Phát thanh - Truyền hình tiếng dân tộc thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 38
22-02-2008 Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã tiếp nhận các hộ dân tự di chuyển phục vụ dự án hồ chứa nước Cửa Đạt năm 2008. 40
25-02-2008 Quyết định số 445/QĐ-UBND- về việc phê duyệt kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2008". 43
03-03-2008 Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010. 50
07-03-2008 Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc đặt tên, số hiệu, đơn vị quản lý một số tuyến đường huyện lên đường tỉnh. 56
07-03-2008 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc p hê duyệt danh mục các chương trình xúc tiến thương mại năm 2008. 60
12-03-2008 Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc t hành lập Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hoá trên cơ sở Trung tâm dịch vụ việc làm. 64
12-03-2008 Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc công bố số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2007 tỉnh Thanh Hoá. 66
13-03-2008 Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc g iao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2008 - 2009. 84
19-03-2008 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc b an hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008. 95
19-03-2008 Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc p hê duyệt dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các xã biên giới, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010. 100
24-03-2008 Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn năm 2008, theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 115
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2008 Quyết định số 549/2008/QĐ-UBND về việc b ổ sung kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 25
7,862,348 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner