"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2008 Ngày 30 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2008 Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc t hu hồi đất tại xã Quảng Cư, phường Trung Sơn - thị xã Sầm Sơn, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức bồi thường GPMB thực hiện dự án: Khu tái định cư phục vụ dự án khu Khách Sạn - Biệt thự cao cấp. 01
11-04-2008 Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc phê duyệt cho phép Điện lực Thanh Hoá thuê đất tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh để thực hiện dự án xây dựng Nhà chốt quản lý điện Như Thanh. 06
11-04-2008 Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc c ho phép Công ty CP Giống và Phát triển gia cầm thuê đất tại xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá. 08
11-04-2008 Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc t hu hồi đất của Nông trường Hà Trung tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, giao cho Công ty c ổ phần Sản xuất và Thương mại Lam Sơn thuê. 10
14-04-2008 Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại thành Sở Công thương Thanh Hoá. 12
14-04-2008 Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc s áp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, tổ chức, biên chế làm công tác văn thư, lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Nội vụ. 14
14-04-2008 Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc h ợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá. 16
14-04-2008 Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc g iải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, chuyển các chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Uỷ ban này sang các Sở có liên quan. 18
14-04-2008 Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc h ợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. 20
14-04-2008 Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc t hành lập Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá. 22
14-04-2008 Quyết định số 961/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. 24
Chủ tịch UBND tỉnh
25-03-2008 Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc b an hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá. 26
25-03-2008 Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc b an hành kế hoạch thực hiện năm 2008 về Đề án phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh miền Tây tỉnh đến 2010. 36
01-04-2008 Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc h hê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008. 48
03-04-2008 Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc phê duyệt suất đầu tư lâm sinh Dự án 661, thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010. 58
04-04-2008 Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư các công trình do cấp huyện quản lý năm 2008, theo Quyết định 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 68
11-04-2008 Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch Thuỷ lợi vùng Trung du và miền núi của tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 72
14-04-2008 Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập thôn mới tại các xã thuộc huyện Hậu Lộc. 86
14-04-2008 Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập thôn mới tại các xã thuộc huyện Quảng Xương. 88
14-04-2008 Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc c hia tách, thành lập thôn, phố mới tại các xã, phường thuộc thành phố Thanh Hoá. 90
14-04-2008 Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập thôn, phố mới tại các xã, thị trấn thuộc huyện Nga Sơn. 92
14-04-2008 Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập thôn mới tại xã Định Hải, huyện Yên Định. 94
14-04-2008 Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập thôn mới tại các xã thuộc huyện Thạch Thành. 96
14-04-2008 Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập phố mới tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc. 99
14-04-2008 Quyết định số 959/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập thôn, phố mới tại các xã thuộc huyện Bá Thước. 101
14-04-2008 Quyết định số 960/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập bản, phố mới tại các xã, thị trấn thuộc huyện Quan Sơn. 103
17-04-2008 Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thuỷ sản tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 105
18-04-2008 Quyết định số 987/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hoá. 123
01-04-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tiếp tục thi hành Luật Đất đai. 125
7,326,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner