"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2008 Ngày 20 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2008 Quyết định số 961/QĐ-UBND- về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Thanh Hoá. 01
21-04-2008 Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thái Lan chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê đất tại xã Minh Thọ, huyện Nông Cống. 03
21-04-2008 Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng vật liệu Hữu Nghị tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống. 05
22-04-2008 Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Xí nghiệp Tiến Hưng, giao cho UBND thị xã Sầm Sơn quản lý. 07
22-04-2008 Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 09
24-04-2008 Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc cho phép Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Đồng Minh thuê đất tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. 79
24-04-2008 Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Phú Thắng chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê đất tại xã Đông Phú, huyện Đông Sơn. 81
24-04-2008 Quyết định số 1074/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Anh Phát thuê đất tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá. 83
Chủ tịch UBND tỉnh
17-04-2008 Quyết định số 980/QĐ-UBND- về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thuỷ sản tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 85
18-04-2008 Quyết định số 987/QĐ-UBND- về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hoá. 106
20-04-2008 Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc thành lập Trường trung cấp Nghề tư thục Việt Trung. 108
22-04-2008 Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn tăng cường cơ sở vật chất sự nghiệp phát thanh truyền hình năm 2008. 110
23-04-2008 Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2008 cho các dự án thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Pù Hu và Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. 115
7,326,598 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner