"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2008 Ngày 15 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2008 Quyết định số 3074/QĐ-UBND về việc quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 01
02-10-2008 Quyết định số 3075/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Hải Yến, để UBND huyện Tĩnh Gia phục vụ dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Công Thanh. 05
06-10-2008 Quyết định số 3100/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất tại xã Hải Thượng, để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường GPMB phục vụ dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến FEROCROM Khu Kinh tế Nghi Sơn. 07
06-10-2008 Quyết định số 3102/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Hải Hà, để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công trình dự án: Mở rộng đường 513 - Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh GIa. 12
07-10-2008 Quyết định số 3129/QĐ-UBND về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. 18
07-10-2008 Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. 21
08-10-2008 Quyết định số 3147/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Hoằng Lý để UBND huyện Hoằng Hoá tổ chức bồi thường GPMB xây dựng công trình: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê đoạn đê tả Lạch Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 25
09-10-2008 Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc ban hành các tiêu chí đánh giá, xếp loại Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. 28
09-10-2008 Quyết định số 3160/QĐ-UBND về việc cho phép Viễn thông Thanh Hoá thuê đất tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá để sử dụng vào mục đích xây dựng trạm viễn thông, BTS Vinaphone. 32
10-10-2008 Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng rừng từ rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp tại xã Thanh Hoà, huyện Như Xuân để UBND huyện Như Xuân tổ chức bồi thường GPMB phục vụ tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường Xuân Quỳ - Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 34
10-10-2008 Quyết định số 3170/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất tại xã Trung Hạ để UBND huyện Quan Sơn tổ chức bồi thường GPMB phục vụ dự án đường vào trung tâm các xã chưa có đường ô tô. 37
13-10-2008 Quyết định số 3192/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Trúc Lâm để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường GPMB phục vụ dự án: Xây dựng Khu tái định cư xã Trúc Lâm mở rộng - Khu Kinh tế Nghi Sơn. 40
Chủ tịch UBND tỉnh
01-10-2008 Quyết định số 3051/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bổ sung bồi thường GPMB về đất thực hiện công trình: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 42
01-10-2008 Quyết định số 3052/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện công trình: Nhà máy liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn, địa phận xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 47
02-10-2008 Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư Mai Lâm - Khu kinh tế Nghi Sơn. 54
07-10-2008 Quyết định số 3132/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp với Trung tâm Xúc tiến thương mại. 60
07-10-2008 Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hoá. 63
08-10-2008 Quyết định số 3137/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán hỗ trợ bồi thường GPMB về đất lâm nghiệp, thực hiện dự án: Nhà máy liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, hạng mục: Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia. 66
08-10-2008 Quyết định số 3139/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB phần mồ mả, thực hiện Dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (Khu vực khai thác đất làm vật liệu san lấp xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). 68
08-10-2008 Quyết định số 3140/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về cây cối cho các hộ dân khu vực khai thác mỏ xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia - Dự án đầu tư Nhà máy Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn. 70
09-10-2008 Quyết định số 3150/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ - dự toán Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp số 4 - Khu Kinh tế Nghi Sơn. 72
09-10-2008 Quyết định số 3151/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ - dự toán Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp số 5 - Khu Kinh tế Nghi Sơn. 77
09-10-2008 Quyết định số 3159/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Khu tái định cư Tĩnh Hải (giai đoạn I) - Khu Kinh tế Nghi Sơn. 82
10-10-2008 Quyết định số 3171/QĐ-UBND về việc phê duyệt thành lập Hội đồng thẩm định Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ đến năm 2020. 88
14-10-2008 Quyết định số 3205/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh và giao kế hoạch vốn năm 2008 cho các Dự án 661 thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 90
15-10-2008 Quyết định số 3230/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn (xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia). 98
07-10-2008 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 104
7,862,488 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner