"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2008 Ngày 22 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-12-2008 Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 01
20-12-2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 09
20-12-2008 Nghị quyết số 107/2008/NQ-HĐND về việc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009. 25
20-12-2008 Nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009. 69
20-12-2008 Nghị quyết số 109/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007. 78
20-12-2008 Nghị quyết số 110/2008/NQ-HĐND về việc bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010 quy định tại Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 81
20-12-2008 Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND về việc giải thể thị trấn Nông trường Thống Nhất để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định. 84
20-12-2008 Nghị quyết số 112/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Hoằng Phúc, Hoằng Đạo, Hoằng Vinh, Hoằng Đức để mở rộng thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. 86
20-12-2008 Nghị quyết số 113//2008/NQ-HĐND về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 88
20-12-2008 Nghị quyết số 114//2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản. 91
20-12-2008 Nghị quyết số 115/2008/NQ-HĐND về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. 93
20-12-2008 Nghị quyết số 116/2008/NQ-HĐND về chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 94
20-12-2008 Nghị quyết số 117/2008/NQ-HĐND về các loại giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2009. 96
20-12-2008 Nghị quyết số 118/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2009. 105
20-12-2008 Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND về việc giao UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tỉnh Thanh Hóa. 107
20-12-2008 Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009. 108
20-12-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009. 110
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2008 Quyết định số 4097/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá đo đạc xây dựng bản đồ, hồ sơ địa chính năm 2008 trên địa bàn tỉnh. 112
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2008 Quyết định số 4107/QĐ-UBND về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn. 115
Chủ tịch UBND tỉnh
18-12-2008 Quyết định số 4109/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện Công trình: Nhà máy liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn thuộc địa phận xã Hải Yến, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 120
19-12-2008 Quyết định số 4147/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và chính sách hỗ trợ cho các hộ khu vực đất nông nghiệp (địa phận xã Hải Yến), Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa. 124
7,862,783 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner