"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2009 Ngày 23 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2009 Quyết định số 67/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, cấp huyện. 01
Chủ tịch UBND tỉnh
02-01-2009 Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Quy hoạch - Khảo sát và Thiết kế thủy lợi Thanh Hóa. 46
02-01-2009 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Quy hoạch, Khảo sát và Thiết kế nông, lâm nghiệp Thanh Hóa. 49
02-01-2009 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa. 52
05-01-2009 Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Thanh Hóa. 56
05-01-2009 Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa. 60
07-01-2009 Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh phân công công tác của các thành viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2004-2009. 66
13-01-2009 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009. 70
15-01-2009 Quyết định số 158/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa mầu khu vực mặt bằng nhà máy tại Núi Cốc xã Mai Lâm, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa. 102
15-01-2009 Quyết định số 159/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu khu vực mặt bằng nhà máy (bãi thải và đất lâm nghiệp) tại xã Tĩnh Hải, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa. 104
21-01-2009 Quyết định số 253/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn (Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia). 108
21-01-2009 Quyết định số 254/QĐ-UBND duyệt bổ sung dự toán bồi thường mồ mả cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. 116
21-01-2009 Quyết định số 255/QĐ-UBND duyệt bổ sung dự toán bồi thường cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. 120
22-01-2009 Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực pháp luật. 122
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2009 Quyết định số 129/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đơn giá đo đạc xây dựng bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
14-01-2009 Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế tổ chức tiếp công dân của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ". 09
16-01-2009 Quyết định số 189/2009/QĐ-UBND về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 21
21-01-2009 Quyết định số 248/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 23
23-01-2009 Quyết định số 287/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 38
12,129,161 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner