"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2009 Ngày 15 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2009 Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH FEROCROM Thanh Hoá thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa. 01
11-02-2009 Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn để UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng Trụ sở làm việc của Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn. 03
11-02-2009 Quyết định số 422/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2009. 07
13-02-2009 Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Lâm trường Luồng Lang Chánh giao cho UBND xã Trí Nang, Tân Phúc, Đồng Lương, Quang Hiến, Giao Thiện, Giao An và thị trấn Lang Chánh thuộc huyện Lang Chánh quản lý, sử dụng. 34
Chủ tịch UBND tỉnh
03-02-2009 Quyết định số 314/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường GPMB phần tài sản vật kiến trúc, thực hiện dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (phần đất bãi thải xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia). 40
04-02-2009 Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2009 cho các công trình đầu tư xây dựng các Hạt, các Trạm Kiểm lâm, do Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa làm chủ đầu tư. 42
04-02-2009 Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đầu mối của một số hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2009. 45
04-02-2009 Quyết định số 331/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các chương trình xúc tiến Du lịch năm 2009. 48
04-02-2009 Quyết định số 348/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. 52
05-02-2009 Quyết định số 356/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị số 3 Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá. 61
06-02-2009 Quyết định số 382/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế đợt I năm 2009. 73
09-02-2009 Quyết định số 393/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ - dự toán điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 75
10-02-2009 Quyết định số 408/QĐ-UBND duyệt dự toán bổ sung bồi thường GPMB về đất thực hiện Công trình: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 Địa điểm: xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 80
12-02-2009 Quyết định số 427/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc cầu Hạc, thành phố Thanh Hoá. 83
12-02-2009 Quyết định số 430/QĐ-UBND phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 91
11-02-2009 Kế hoạch số 06/KH-UBND chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa năm 2009. 100
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2009 Quyết định số 421/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tạm thời đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong công tác tu sửa đê, kè trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 05
12,129,273 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner