"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2009 Ngày 15 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2009 Quyết định số 579/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007. 01
02-03-2009 Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần May xuất khẩu Trường Thắng chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Minh Thọ, huyện Nông Cống. 36
04-03-2009 Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường. 38
12-03-2009 Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh tại Khu đô thị mới Đông Hương, thành phố Thanh Hoá. 40
Chủ tịch UBND tỉnh
03-03-2009 Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc công bố số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2008 tỉnh Thanh Hóa. 42
03-03-2009 Quyết định số 602/QĐ-UBND kiện toàn Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30. 53
04-03-2009 Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 cho các công trình, dự án thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn. 55
04-03-2009 Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. 61
04-03-2009 Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh quản lý khi đã có thông báo nghỉ hưu. 69
06-03-2009 Quyết định số 668/QĐ-UBND giao kế hoạch, đặt hàng và dự toán kinh phí thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí năm 2009 cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi. 70
06-03-2009 Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các dự án Quy hoạch năm 2009. 79
09-03-2009 Quyết định số 686/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2009. 86
09-03-2009 Quyết định số 700/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch trồng cao su đến năm 2015. 94
11-03-2009 Quyết định số 742/QĐ-UBND phê duyệt giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 135 năm 2009. 104
12-03-2009 Quyết định số 746/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng Trung tâm "Một cửa liên thông" tại Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hoá. 113
12-03-2009 Quyết định số 751/QĐ-UBND phân bổ kinh phí Chương trình MTQG về Giáo dục và Đào tạo năm 2009 (phần kinh phí thuộc Dự án 1, 2, 3, 4). 119
12-03-2009 Quyết định số 752/QĐ-UBND phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu địa phương thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW trong lĩnh vực giáo dục năm 2009. 128
12,433,682 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner